مدیر شعب بانک مسکن استان گیلان، بنیاد مسکن،محرومان، سرپناه،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، زهرا صداقت علی،بانک مسکن Archives - صفیر گیلان
هدف اصلی بنیاد مسکن تأمین سرپناه برای محرومان و نیازمندان است 12 دی 1400
در نشست مدیر شعب بانک مسکن گیلان با مدیر کل بنیاد مسکن،

هدف اصلی بنیاد مسکن تأمین سرپناه برای محرومان و نیازمندان است

صفیر گیلان؛مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، شرایط تأمین مسکن نیازمندان و محرومان را شرایطی خاص دانست و گفت: در این زمینه هدف اصلی بنیاد مسکن تأمین سرپناه برای محرومان و نیازمندان است