مدیر عامل برق منطقه ای گیلان ،مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی ،سرمایه گذاری ،صنعت برق، زیر بنای توسعه ،استان گیلان Archives - صفیر گیلان
سرمایه گذاری در صنعت برق، زیر بنای توسعه و رشد استان گیلان 19 دی 1402
در نشست مدیر عامل برق منطقه ای گیلان با مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی تاکید شد:

سرمایه گذاری در صنعت برق، زیر بنای توسعه و رشد استان گیلان

صفیر گیلان/محمود دشت بزرگ در این نشست گفت: صنعت برق، زیربنای توسعه و موتور محرک بخش های صنعت، تجارت، اقتصاد، کشاورزی و … بوده و برای توسعه پایدار در استان، نیازمند توسعه و رشد پایدار صنعت برق می باشیم.