مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان،شرکت برق منطقه‌ای گیلان،شهیدان مهدی و محمود نهی قناد،روز مادر،شهیدان قناد ،رشت Archives - صفیر گیلان
دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با مادر شهیدان قناد 26 دی 1401
در راستای ارج نهادن به مقام مادر،

دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با مادر شهیدان قناد

دیدار مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با مادر بزرگوار دو‌شهید والامقام (شهیدان مهدی و محمود نهی قناد)