مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان،توزیع پست رشت شمالی Archives - صفیر گیلان
افزایش ۴۰ مگاولت آمپری ظرفیت بخش فوق توزیع پست رشت شمالی تا پایان سال 01 بهمن 1402
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان:

افزایش ۴۰ مگاولت آمپری ظرفیت بخش فوق توزیع پست رشت شمالی تا پایان سال

با هدف افزایش ظرفیت بارگیری، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، ظرفیت بخش فوق توزیع پست رشت شمالی در استان گیلان افزایش خواهد یافت.