مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان ،رشت،نماینده رشت و خمام Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در راستای بررسی فرصتها، مسائل و چالش های صنعت برق استان گیلان، با نماینده مردم فهیم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. تا پایان سال جاری 04 بهمن 1402
در نشست مدیر عامل برق منطقه ای گیلان با نماینده شهرستان رشت و خمام مطرح شد

بهره برداری از پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در راستای بررسی فرصتها، مسائل و چالش های صنعت برق استان گیلان، با نماینده مردم فهیم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. تا پایان سال جاری

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در راستای بررسی فرصتها، مسائل و چالش های صنعت برق استان گیلان، با نماینده مردم فهیم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.