مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای ، آب بندان، استان گیلان، منابع ، تولید و اشتغال Archives - صفیر گیلان
آب بندانها منبعی با ارزش برای تولید و اشتغال 23 آبان 1402
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان ،

آب بندانها منبعی با ارزش برای تولید و اشتغال

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت : آب بندانهای چند منظوره در استان گیلان از منابع با ارزش برای تولید و اشتغال محسوب می گردند.