مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، ممیزی، سیستم مدیریت Archives - صفیر گیلان
اختتامیه اولین ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت در برق گیلان برگزار شد 19 اسفند 1397

اختتامیه اولین ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت در برق گیلان برگزار شد

به گزارش صفیر گیلان؛ با حضور مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان ، معاونین ، مدیران و ممیزین شرکتTUV NORD ، اختتامیه اولین ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت HSE و ISO برگزار شد. بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در این مراسم گفت: اینکه در این ممیزی هیچگونه عدم انطباقی […]