مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان، خطوط گاز ،حسین اکبر Archives - صفیر گیلان
۴۳ هزار کیلومتر خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد 02 اردیبهشت 1400
مدیر عامل گاز گیلان خبر داد:

۴۳ هزار کیلومتر خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد

مدیر عامل گاز گیلان گفت: ۴۳ هزار کیلومتر خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد .