مدیر کل بیمه سلامت ،جلسه، افتتاحیه ممیزی ، بازنگری Archives - صفیر گیلان
سازمانی موفق است که بتواند بازنگری خوبی از فرآیندها داشته باشد 10 دی 1402
مدیر کل بیمه سلامت گیلان در جلسه افتتاحیه ممیزی داخلی ،

سازمانی موفق است که بتواند بازنگری خوبی از فرآیندها داشته باشد

مدیر کل بیمه سلامت در خصوص اهمیت ممیزی در اجرای بهتر فرآیندها گفت : ممیزی درتوسعه وبهبود هر سازمان نقش موثری دارد وسازمانی موفق است که بتواند بازنگری خوبی از فرآیندها داشته باشد