مدیر کل دفتر امور اجتماعی-امور آب و آبفا-محمدرضا عزیزپور پیرسرای-مدیر کل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران-وزیر نیرو Archives - صفیر گیلان
یک گیلانی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران شد 12 فروردین 1400
طی حکمی از سوی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا؛

یک گیلانی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران شد

محمدرضا عزیزپور پیرسرای یه عنوان نخستین مدیر کل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران منصوب شد.