مدیر کل ورزش و جوانان گیلان، تسهیلات، جمعیت Archives - صفیر گیلان
نوسازی ساختارهای فرهنگی و ارایه تسهیلات ویژه در بحران جمعیت بسیار موثرند 03 خرداد 1401
مدیر کل ورزش و جوانان گیلان در مراسم تجلیل از فعالین عرصه جمعیت:

نوسازی ساختارهای فرهنگی و ارایه تسهیلات ویژه در بحران جمعیت بسیار موثرند

صفیر گیلان؛برای زاد آوری و برون رفت از بحران پیری در گیلان باید به نوسازی ساختارهای فرهنگی و ارایه تسهیلات توجه ویژه داشته باشیم .