مراکز درمانی، بیمه،تامین اجتماعی گیلان، غیر حضوری Archives - صفیر گیلان
نوبت دهی مراکز درمانی تامین اجتماعی گیلان غیر حضوری انجام می گیرد 20 بهمن 1400
اطلاعیه؛

نوبت دهی مراکز درمانی تامین اجتماعی گیلان غیر حضوری انجام می گیرد

صفیر گیلان؛بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان با استفاده از کددستوری و یا سامانه نوبت دهی ، بدون مراجعه حضوری به مراکز درمانی ملکی سازمان ، نوبت دریافت نمایند .