مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی،استخدام، اشتغال Archives - صفیر گیلان
استخدام ۳۱۲ نفر برای اشتغال در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی 08 تیر 1401
جذب نیرو در شرکت کار و تأمین ؛

استخدام ۳۱۲ نفر برای اشتغال در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی

شرکت کار و تأمین (متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی) ، ۳۱۲ نفر در مشاغل انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی ، متصدی خدمات اداری ، دارویار ، منشی پزشکی ، بهدار ، بهیار ، متصدی خدمات عمومی (نگهبان) و راننده آمبولانس در استان‌های مختلف جذب می نماید