مراکز درمانی تامین اجتماعی گیلان،یکپارچه سازی Archives - صفیر گیلان
یکپارچه سازی ساعت نوبت دهی مراکز درمانی تامین اجتماعی گیلان 02 آبان 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان خبر داد؛

یکپارچه سازی ساعت نوبت دهی مراکز درمانی تامین اجتماعی گیلان

مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در راستای وحدت رویه و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتماعی، ساعات نوبت دهی کلیه مراکز ملکی سراسر استان را یکپارچه سازی نمود.