مرتضی عاطفی، اعضای شورای شهر بندر کیاشهر،شهردار بندر کیاشهر،شهرداری کیاشهر Archives - صفیر گیلان
مرتضی عاطفی به عنوان شهردار بندر کیاشهر معرفی شد 25 مرداد 1400
توسط اعضای شورای شهر بندر کیاشهر؛

مرتضی عاطفی به عنوان شهردار بندر کیاشهر معرفی شد

صفیر گیلان؛اعضای شورای ششم شهر بندر کیاشهر در جلسه خود «مرتضی عاطفی» را به عنوان شهردار این شهر ساحلی انتخاب کردند.