مردم ،اندیشه ،  تاج شهرستانی،رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی ،شورای شهر رشت Archives - صفیر گیلان
هدف مردم هستند؛ از اندیشه های مفید اجتماعی و شهروندمحور پشتیبانـی می‌کنیم 17 مهر 1402
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر رشت

هدف مردم هستند؛ از اندیشه های مفید اجتماعی و شهروندمحور پشتیبانـی می‌کنیم

تاج شهرستانی در نشست خبری اندیشه های خودمونی که به دعوت اعضای تشکل فرهنگیِ نگاه نواندیش انقلابی استان گیلان برگزار شد، اعلام کرد: کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت از هر اندیشه مردم محور و کاربردی در جهت ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی و شهرنشینی حمایت خواهد کرد.