مرکز سامد،بنیاد مسکن،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، Archives - صفیر گیلان
حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان در مرکز سامد 11 تیر 1402
برای پاسخگویی،

حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان در مرکز سامد

به منظور پاسخگویی و پیگیری درخواست‌های مردمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مرکز سامد حضور خواهند رساند