مرگ دو خبرنگار،واژگونی اتوبوس خبرنگاران،مهشاد کریمی ، ریحانه یاسینی،دریاچه ارومیه،خبرنگاران Archives - صفیر گیلان
گزارش یک احیاء؛ مرگ دو خبرنگار 03 تیر 1400
واژگونی اتوبوس خبرنگارانی که برای تهیه گزارش از احیای دریاچه ارومیه رفته بودند

گزارش یک احیاء؛ مرگ دو خبرنگار

بار دیگر گروهی از خبرنگاران در مواجه با سختی های ناگزیر این شغل، دچار سانحه شدند. دو تن جان باختند و تعداد زیادی زخمی شدند. گویی سرشت این شغل با غافلگیری و فداکاری همراه است.