مسئول بسیج رسانه استان گیلان، مهدی پارسا،مسکن،خبرنگار ،معیشت،تجلیل خبرنگار Archives - صفیر گیلان
معیشت دغدغه‌های اصلی خبرنگاران/ سهم خبرنگاران گیلانی در مسکن حفظ شود 30 مرداد 1401
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان،

معیشت دغدغه‌های اصلی خبرنگاران/ سهم خبرنگاران گیلانی در مسکن حفظ شود

پارسا به مطالبات جدی خبرنگاران در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بیمه، اشتغال و معیشت خبرنگاران از دغدغه‌های اصلی این قشر به شمار می‌رود