مسکن-بانک مسکن-دولت نهم-مردم شهرستان فومن-خانه دار شدن-طبیعت - رودخانه-مسکن مهر فومن Archives - صفیر گیلان
رویای «خانه دار شدن» با تخریب «طبیعت و رودخانه» در مسکن مهر فومن 05 اسفند 1399
پروژه مسکن مهر بزرگترین چالش شهرستان فومن؟!

رویای «خانه دار شدن» با تخریب «طبیعت و رودخانه» در مسکن مهر فومن

پروژه مسکن مهر فومن در طول ۱۰ سال فراز و نشیب فراوان، مشکلات عدیده ای را به خود دیده و هم اکنون نیز داستان این بی سر و سامانی ها به قوت خود باقی است.