مسکن-تولیدمسکن-مدیر کل راه و شهرسازی گیلان- ماکان پدرام - Archives - صفیر گیلان
جلسه نیاز سنجی مسکن استان وبرنامه ریزی عملیاتی تامین زمین برای تولیدمسکن کلیدخورد 20 آذر 1399

جلسه نیاز سنجی مسکن استان وبرنامه ریزی عملیاتی تامین زمین برای تولیدمسکن کلیدخورد

جلسه نیاز سنجی مسکن استان وبرنامه ریزی عملیاتی تامین زمین موردنیازبرای تولید مسکن، در اداره کل راه وشهر سازی گیلان برگزار شد.