مسکن مهر،مهر ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان،بنیاد مسکن،هفته دولت، Archives - صفیر گیلان
۵۱ واحد مسکن مهر در طرح خودمالک و ۹۹ ساله در هفته دولت افتتاح میگردد 01 شهریور 1400
مدیرکل بنیاد مسکن در جمع خبرنگاران

۵۱ واحد مسکن مهر در طرح خودمالک و ۹۹ ساله در هفته دولت افتتاح میگردد

صفیر گیلان؛مهندس اکبرزاده طرح مسکن مهر را از دیگر اقدامات بنیاد مسکن نام برد و گفت: در ۵ شهر استان تعداد ۵۱ واحد مسکن مهر در ۲ طرح خودمالک و ۹۹ ساله افتتاح میگردد.