مشارکتهای مردمی-آجر به آجر- Archives - صفیر گیلان
همه باهم در مشارکت طرح آجر به آجر همراه با خیران مدرسه ساز شویم 18 مهر 1399

همه باهم در مشارکت طرح آجر به آجر همراه با خیران مدرسه ساز شویم

به گزارش صفیر گیلان؛ در راستای اجرای سند اجرایی تحولی مشارکتهای مردمی موسوم به طرح« آجر به آجر» و لزوم مشارکت همگانی در مدرسه سازی و با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ نیکوکاری در امر مدرسه سازی و مدرسه یاری، سامانه ajorbajor.ir آغاز به کار کرده است. براساس این گزارش، فرهنگ دوستان نیکوکاری که می […]