مشاور رییس جمهور،واحد تولیدی،حجت اله عبدالملکی، Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از دو واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۲۷۰۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی مستقیم برای ۹۵ نفر 20 دی 1402
با حضور مشاور رییس جمهور صورت گرفت:

بهره برداری از دو واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۲۷۰۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی مستقیم برای ۹۵ نفر

با حضور حجت اله عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دو طرح سرمایه گذاری تولیدی-صنعتی با میزان سرمایه گذاری ۲۷۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی که زمینه اشتغالزایی مستقیم برای ۹۵ نفر را فرآهم نمود، به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.