مشاور رییس جمهور ، دبیر شورایعالی مناطق آزاد،سرمایه‌گذاری، داخلی و خارجی ، منطقه آزاد انزلی ، سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران Archives - صفیر گیلان
هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور شکل گرفت 21 دی 1402
عبدالملکی خبر داد :

هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور شکل گرفت

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از نزدیک هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تقاضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور خبر داد و افزود: در منطقه آزاد انزلی ۴۳۰ هزار میلیارد ریال تقاضای سرمایه‌گذاری صورت گرفت که نشان از استقبال سرمایه‌گذاران ایرانی و غیر ایرانی دارد.