مشترکان خانگی ،توزیع برق،مدیرعامل توزیع برق گیلان،مدیریت مصرف،برق Archives - صفیر گیلان
فرصت ۱۵ روزه مشترکان خانگی برای بهره مندی از مشوق های مدیریت مصرف /تداوم همکاری های ادارات با برق تا پایان شهریور 19 شهریور 1401
در جلسه آنلاین هماهنگی اقدامات بمنظور کاهش پیک مطرح شد:

فرصت ۱۵ روزه مشترکان خانگی برای بهره مندی از مشوق های مدیریت مصرف /تداوم همکاری های ادارات با برق تا پایان شهریور

طی جلسه ای با حضور حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع توانیر و تعدادی از شرکت های توزیع کشور، روند تداوم برنامه های مدیریت بار تا پایان فصل گرم مورد بررسی قرار گرفت.