مشترکین برق Archives - صفیر گیلان
گذر موفق از پیک مصرف برق تابستان با اجرای پویش مردمی مدیریت کولرها 18 شهریور 1399

گذر موفق از پیک مصرف برق تابستان با اجرای پویش مردمی مدیریت کولرها

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با همراهی شایسته ضمن تقدیر مشترکین از پیک مصرف سالجاری با موفقیت عبور کرد.