مشکل فاضلاب، سید محسن حسینی،دادستان گیلان، سیاه اسطلخ رشت،شرکت آب و فاضلاب گیلان Archives - صفیر گیلان
رفع مشکل فاضلاب کوچه یازدهم سیاه اسطلخ رشت با اعتبار۱۷میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت 04 دی 1400
در بازدید دادستان گیلان از کوچه یازدهم محله سیاه اسطلخ ؛

رفع مشکل فاضلاب کوچه یازدهم سیاه اسطلخ رشت با اعتبار۱۷میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت

صفیر گیلان؛

رفع فوری مشکل فاضلاب کوچه یازدهم محله سیاه اسطلخ رشت در دستور کار شرکت آب و فاضلاب گیلان قرار گرفت.