مصطفی بلورچی ،کاندیدای انتخابات رشت و خمام،بیکاری،انتخابات Archives - صفیر گیلان
چه کسی مسئول این حجم از جوانان بیکار در استان گیلان است؟! 07 اسفند 1402
مصطفی بلورچی کاندیدای انتخابات رشت و خمام،

چه کسی مسئول این حجم از جوانان بیکار در استان گیلان است؟!

مصطفی بلورچی کاندیدای انتخابات رشت و خمام در اظهاراتی گفت: عوامل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در بیکاری جوانان نقش دارند