مصلی بزرگ شفت، استاندار گیلان، استاندار گیلان Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از آسفالت محوطه مصلی بزرگ شفت 20 بهمن 1401
با حضور استاندار گیلان؛

بهره برداری از آسفالت محوطه مصلی بزرگ شفت

اجرای آسفالت پروژه مصلی شفت به مساحت ۴ هزار متر مربع، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.