مطالبات،دکتر حسین ابراهیمی،مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
۹۵ درصد مطالبات طرف های های قرار داد تامین اجتماعی گیلان در نسخه الکترونیک پرداخت شد 23 آبان 1401
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان خبر داد

۹۵ درصد مطالبات طرف های های قرار داد تامین اجتماعی گیلان در نسخه الکترونیک پرداخت شد

در یکسال گذشته نزدیک به ۹۵ درصد مطالبات مراکز طرف قرار داد با مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در نسخه الکترونیک پرداخت شد.