مطب دندانپزشکی،رشت، پلمپ Archives - صفیر گیلان
مطب دندانپزشکی در رشت پلمپ شد 18 بهمن 1401
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:

مطب دندانپزشکی در رشت پلمپ شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک مطب دندانپزشکی در شهرستان رشت خبر داد.