معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق گیلان ،توزیع برق،مصرف برق،مشترکین خانکی Archives - صفیر گیلان
برگزاری رزمایش بررسی آماده بکاری مولدهای برق اضطراری تامین برق پایدار مراکز انتخابات 21 خرداد 1403
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق گیلان گفت:

برگزاری رزمایش بررسی آماده بکاری مولدهای برق اضطراری تامین برق پایدار مراکز انتخابات

صفیر گیلان/آرین سلمانپور معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق گیلان از برگزاری رزمایش آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز مرتبط با ستاد انتخابات استان بمنظور ارتقاء سطح آمادگی خبر داد