معاون وزیر، رئیس سازمان بهزیستی کشور، بهزیستی گیلان،خدمت بین دانا، بهزیستی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
آریا طوفانی سرپرست جدید بهزیستی گیلان شد 01 بهمن 1402
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی؛

آریا طوفانی سرپرست جدید بهزیستی گیلان شد

علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، طی حکمی آریا طوفانی را به عنوان سرپرست بهزیستی استان گیلان، منصوب کرد