نبود مرز سیاسی ، ییلاق آندره،ییلاق ماسوله،سردار جنگل،جریمه میلیونی،سقوط دامداران،دامداران فومن،چوپان،کلبه جنگلی،استان اردبیل،خلخال،دادگستری، Archives - صفیر گیلان
نبود مرز سیاسی ، سقوط دامداران «آندره» با جریمه میلیونی را رقم زد/گره این مشکل را چه کسی یا کسانی باید باز کنند؟ 14 دی 1401
روزگار دامداران فومن بر وفق مراد نیست!

نبود مرز سیاسی ، سقوط دامداران «آندره» با جریمه میلیونی را رقم زد/گره این مشکل را چه کسی یا کسانی باید باز کنند؟

صفیر گیلان؛پس حمایت دامداران  به ویژه دامداران اندره را در اولویت بگذاریم تا شاید گامی محکم در اقتصاد مقاومتی کشور برداشته باشیم