نماینده مردم رودبار ، سلامت ، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
نشست نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان 27 اسفند 1402
به منظور پیگیری امور سلامت مردم صورت گرفت؛

نشست نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری امور سلامت مردم با رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد