نهضت ملی مسکن،حامد دائمی،بنیاد مسکن Archives - صفیر گیلان
تامین زمین برای نهضت ملی مسکن در دستور کار است 27 دی 1402
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان:

تامین زمین برای نهضت ملی مسکن در دستور کار است

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه تامین زمین برای نهضت ملی مسکن در دستور کار است، گفت: متقاضیان مسکن شهری در صورت مهاجرت معکوس از این امکان بهره مند می شوند.