هفته محیط زیست، محیط زیست ،شهرداری بندرکیاشهر Archives - صفیر گیلان
تقدیر از فعالان محیط زیست توسط شهرداری بندرکیاشهر 22 خرداد 1403
همزمان با هفته محیط زیست،

تقدیر از فعالان محیط زیست توسط شهرداری بندرکیاشهر

همزمان با هفته محیط زیست، شهرداری بندر کیاشهر از فعالین عرصه محیط زیست منطقه تقدیر نمود.