پارک قدس رشت،پویش ایران سرسبز،ورزشکار Archives - صفیر گیلان
پویش ایران سرسبز به نام متبرک شهدای ورزشکار 17 اسفند 1400
در رشت،

پویش ایران سرسبز به نام متبرک شهدای ورزشکار

صفیر گیلان؛همزمان با سراسر کشور پویش ایران سرسبز با شعار هر ایرانی یک درخت به نام متبرک شهدای ورزشکار در رشت برگزار شد.