پایداری شبکه برق،رئیس مجمع نمایندگان گیلان، سید کاظم دلخوش Archives - صفیر گیلان
تامین رفاه و آسایش شهروندان در گرو پایداری شبکه های برق است 21 شهریور 1401
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در دیدار با مدیرعامل توزیع برق استان: 

تامین رفاه و آسایش شهروندان در گرو پایداری شبکه های برق است

سیدکاظم دلخوش رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ضمن دیدار با محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل این شرکت، به گفتگو پیرامون مسائل روز صنعت برق در استان پرداخت.