پدافند غیر عامل، تامین اجتماعی استان گیلان،علی حسین نژاد،چک Archives - صفیر گیلان
پدافند غیر عامل واژه ای نوین از مفهومی قدیمی و تاریخی در زندگی بشر است 08 آبان 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

پدافند غیر عامل واژه ای نوین از مفهومی قدیمی و تاریخی در زندگی بشر است

صفیر گیلان؛همزمان با هفته پدافند غیرعامل ، سومین نشست تخصصی کمیته مربوطه در سالجاری در اداره کل تامین اجتماعی گیلان تشکیل گردید .