پرداخت، صورتحساب،شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان Archives - صفیر گیلان
ارائه خدمات مطلوب به مردم منوط به پرداخت به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی توسط مشترکان است 25 اردیبهشت 1401
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

ارائه خدمات مطلوب به مردم منوط به پرداخت به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی توسط مشترکان است

صفیر گیلان،رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت : ارائه خدمات مطلوب به مردم منوط به پرداخت به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی توسط مشترکان است و هرگونه تاخیر در این موضوع شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان را با محدودیت در خدمات‌رسانی به مشترکان مواجه می‌کند.