پرداخت حقوق- مصطفی سالاری-سازمان تأمین اجتماعی-همسان سازی حقوق بازنشستگان- همسان سازی حقوق -بدهی دولت به تأمین اجتماعی- Archives - صفیر گیلان
پرداخت مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان طی چند روز آینده 16 اسفند 1399
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛

پرداخت مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان طی چند روز آینده

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت علی الحساب اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طی چند روز آینده خبر داد.