پرستاران ،رئیس دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،بیمارستان پورسینا رشت Archives - صفیر گیلان
تلاش برای افزایش پرداختی به کادر درمان جهت جبران بخشی از زحمات 01 بهمن 1402
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیمارستان پورسینا رشت خبر داد؛

تلاش برای افزایش پرداختی به کادر درمان جهت جبران بخشی از زحمات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به‌صورت میدانی از چند بخش مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت بازدید کرد.