پرستوی سفید،سازمان حفاظت محیط زیست گیلان ،شهرستان املش،جواهر دشتی،ماهی Archives - صفیر گیلان
مشاهده و ثبت پرستوی سفید در تالاب و آببندانهای املش 09 مرداد 1401
جواهر دشتی خبر داد،

مشاهده و ثبت پرستوی سفید در تالاب و آببندانهای املش

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش از مشاهده یک فرد پرستوی سفید (آلبینیسیم ) یا زالی خبر داد.