پروژه ، شهرک صنعتی سفیدرود،مهدی محبوبی حسن کیاده Archives - صفیر گیلان
لزوم تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرک صنعتی سفیدرود 29 آبان 1402
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در بازدید از شهرک صنعتی سفیدرود رشت:

لزوم تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرک صنعتی سفیدرود

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در بازدید از شهرک صنعتی سفیدرود رشت تاکید کرد: لزوم تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرک صنعتی سفیدرود رشت.