پروژه راکد،«سیدکاظم دلخوش» ،شهرستان صومعه سرا، نماینده صومعه سرا Archives - صفیر گیلان
هیچ پروژه ای در شهرستان صومعه سرا راکد نمانده است 05 تیر 1401
«سیدکاظم دلخوش» عنوان کرد؛

هیچ پروژه ای در شهرستان صومعه سرا راکد نمانده است

صفیر گیلان؛«سیدکاظم دلخوش» عنوان کرد؛در حال حاضر همه پروژه‌های شهرستان در حال اجرا و هیچ پروژه‌ای راکد نمانده است.