پروژه های عمرانی، مدیر کل بازرسی گیلا،اعضای شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
تسریع بخشیدن به پروژه های عمرانی/ رقم خوردن اتفاقات خوب در رشت 06 شهریور 1401
 در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر رشت با مدیر کل بازرسی گیلان مطرح شد:

تسریع بخشیدن به پروژه های عمرانی/ رقم خوردن اتفاقات خوب در رشت

در دیدار مدیر کل بازرسی گیلان با اعضای شورای اسلامی شهر رشت به رفع موانع با هدف تسریع بخشیدن به پروژه های عمرانی رشت به منظور رفاه حال شهروندان تاکید شد.