پر مصرف ،شرکت شرکت توزیع برق گیلان برق،توزیع برق گیلان Archives - صفیر گیلان
صدور ۳۰ اخطاریه هشدار برای دستگاه های اجرایی پر مصرف گیلان 31 خرداد 1401
مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان خبر داد؛

صدور ۳۰ اخطاریه هشدار برای دستگاه های اجرایی پر مصرف گیلان

مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان با اشاره به صدور ۳۰ اخطاریه هشدار برای دستگاه های اجرایی و اداری پر مصرف در استان، گفت: برق دستگاه های پر مصرف قطع می شود.