پست استان گیلان،بهزیستی گیلان،انعقاد تفاهم نامه همکاری Archives - صفیر گیلان
انعقاد تفاهم نامه همکاری پست استان گیلان با بهزیستی استان گیلان 24 شهریور 1401
به مدت یک‌سال،

انعقاد تفاهم نامه همکاری پست استان گیلان با بهزیستی استان گیلان

این تفاهم نامه در ۷ ماده و به مدت یک سال منعقد شده است .